19 สิงหาคม 2565 ทช.ชี้กิจกรรมปล่อยปลาการ์ตูนกระทบนิเวศทางทะเล

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/318542

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลวิชาการกรณีการปล่อยปลา CSR ที่สัตหีบว่า ในภาพมีพันธุ์ปลาที่ไม่ใช่ปลาประจำถิ่นของอ่าวไทย เช่น ปลาการ์ตูนส้มขาว ปลาการ์ตูนอินเดียน ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ ที่เป็นสายพันธุ์นำเข้า และไม่พบในประเทศไทย การปล่อยเช่นนี้จะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลเสียหายได้นอกจากนี้ปลาการ์ตูนในธรรมชาติจำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกับซีแอนนีโมนในบริเวณที่เป็นแนวปะการัง การปล่อยปลาการ์ตูนจากชายฝั่งทำให้โอกาสที่จะรอดชีวิตมีน้อยมาก รวมถึงการปล่อยชนิดพันธุ์ต่างถิ่นมีโอกาสที่จะไปรุกรานแย่งถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำประจำถิ่นอีกด้วย ในกรณีของการเพาะพันธุ์เพื่อปล่อย ควรทำเฉพาะสายพันธุ์ที่มีอยู่เดิมในแหล่งธรรมชาติ ทั้งนี้ปลาการ์ตูนไม่จัดเป็นสัตว์คุ้มครองการเพาะพันธุ์เพื่อเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามสามารถทำได้