19 มีนาคม 2564 ลบดรามาซ้ำรอยเรือนโบราณป่าไม้แพร่เหลือแต่ซาก “บ้านหลุยส์ ๑๑๕ ปี” ซ่อมใกล้เสร็จ

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9640000026373

ขณะนี้ “บ้านหลุยส์ทีเลียวโนเวนส์” บ้านโบราณอายุ ๑๑๕ ปี ซึ่งเป็นบ้านของนายห้างค้าไม้ชาวอังกฤษ “หลุยส์ ที. เลียวโนเวนส์” ที่เคยทำสัมปทานไม้ร่วมกับบริษัท บอมเบย์เบอร์มา ตั้งอยู่ในชุมชนท่ามะโอ อ. เมืองลำปางที่เคยชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก ได้รับการซ่อมแซมทั้งตัวบ้าน และอาคารที่เก็บของเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยสภาพภายนอกของตัวอาคาร หลังคาซ่อมแซมมีสภาพที่ดีขึ้น และแข็งแรงขึ้น เพราะเสริมเหล็กยึดในจุดต่างๆ ที่ชำรุด มีการเสริมคานเพดานที่ถูกปลวกกัดกินไม้คานจนเสียหาย เปลี่ยนฝ้าเพดาน ส่วนสิ่งของเครื่องใช้เก่าที่ได้เก็บไว้ยังคงนำเก็บไว้ในอาคาร เพื่อรอการซ่อมแซม และนำมาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของชุมชนต่อไป เมื่อปี ๖๓ ที่ผ่านมา จ. ลำปางจัดสรรงบฯ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางดำเนินการหาผู้รับจ้างมาจัดซ่อมแซม “บ้านหลุยส์ทีเลียวโนเวนส์” แต่เกิดกระแสดรามาเกรงว่าบ้านหลุยส์จะเหมือนอาคารไม้เก่าแก่ หรือเรือนขนมปังขิงอายุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ – ๑๓๐ กว่าปีในยุคสัมปทานทำไม้ในภาคเหนือของประเทศไทย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่ ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ สวนรุกขชาติเชตวัน ริมแม่น้ำยม จ. แพร่ ในวงเงินงบประมาณ ๔,๕๖๐,๐๐๐บาท แต่สุดท้ายกลับถูกทำลายจนเหลือแต่ซาก จนกระทั่งกรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบ และสั่งให้หยุดการซ่อมแซมบ้านหลุยส์ฯ ชั่วคราว พร้อมขอดูแบบแปลนในการซ่อมแซม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนใน จ. แพร่ ต่อมาทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนจนทุกฝ่ายเห็นด้วยในการซ่อมแซมบ้านหลุยส์ ภายใต้แนวทางต้องรักษารูปแบบเดิม และวัสดุเหมือนเดิมเท่าที่สามารถหาได้เพื่อให้บ้านหลุยส์กลับมามีสภาพที่ดี สวยงาม แข็งแรง เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของ จ. ลำปางต่อไป