19 มกราคม 2565 รัฐสภาไฟเขียวย้ายเมืองหลวงอินโดนีเซีย ตั้งชื่อใหม่นูซันตารา

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/311763

รัฐสภาอินโดนีเซียผ่านร่างกฎหมายเปิดทางย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตาไปเกาะบอร์เนียว ซึ่งได้รับการเสนอครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศชื่อเมืองหลวงใหม่ว่า นูซันตารา ซึ่งแปลว่า หมู่เกาะ ในภาษาชวา ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับเลือกจากประธานาธิบดี เนื่องจากเป็นชื่อที่สะท้อนถึงภูมิศาสตร์ของอินโดนีเซีย และมีความเป็นสากล การย้ายเมืองหลวงครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณ 466 ล้านล้านรูเปียห์ และจะเป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลอินโดนีเซียที่เคยดำเนินการมา เมืองหลวงใหม่นี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง และอัตลักษณ์ของประเทศ ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ แต่นักวิจารณ์บางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้ โดยเฉพาะชื่อใหม่ที่อาจสร้างความสับสน

ขณะเดียวกัน ยังตั้งข้อสังเกตว่า การย้ายเมืองหลวงในครั้งนี้ ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพราะจะนำไปสู่การขยายตัวของสวนปาล์มน้ำมัน และการตัดไม้ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด และป่าฝนเขียวชอุ่ม เช่นเดียวกับกลุ่มตัวแทนชนพื้นเมืองในเกาะบอร์เนียวซึ่งกังวลว่า สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของพวกเขาอาจตกอยู่ในอันตรายจากการย้ายเมืองหลวงในครั้งนี้ แนวคิดการย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซีย เกิดขึ้นจากปัจจัยความแออัดในจาการ์ตาซึ่งมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 10 ล้านคน และปัญหามลพิษทางอากาศ และการจราจรที่ติดขัดมากจนถึงขั้นรัฐมนตรีต้องให้ตำรวจจราจรนำทางเพื่อไปประชุมสภาได้ตรงเวลา รวมถึงข้อกังวลว่าจาการ์ตากำลังจะจมลงทะเล เนื่องจากสูบน้ำบาดาลมาใช้มากเกินไป อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศแรกที่มีการย้ายเมืองหลวง ก่อนหน้านี้ทั้งบราซิล ปากีสถาน และไนจีเรียก็เคยเปลี่ยนเมืองหลวง พร้อมวางแผนสร้างเมืองใหม่มาก่อน