19 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เผย สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200119074256394

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ลำน้ำทุกสายในพื้นที่ชลประทาน เก็บน้ำเต็มศักยภาพ

ส่วนเรื่องน้ำกินน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร ใน 3 จังหวัด ไม่มีปัญหา อย่างที่เขื่อนบางลาง ก็มีน้ำกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำรองรับทั้ง 3 จังหวัด ขณะที่ลุ่มน้ำบางนรา มีการกักเก็บน้ำเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปา และจากการทำงานในเชิงรุกมาตลอด ขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ต้องติดตามเฝ้าระวังในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน นี้ต่อไป

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ กล่าวด้วยว่า การดูแลพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ได้ทำทำนบซอง ปิดกั้นลำนำไม่ให้น้ำไหล ให้มีความชุ่มชื้นและเสริมการสูบน้ำจากแม่น้ำโก-ลก ไปยังคลองปาเลมัส สำรองไว้ในการช่วยในการดับไฟ

ทั้งนี้ได้มีการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ขอบพรุ ในการช่วยป้องกัน เฝ้าระวัง บุคคลที่เข้าไปหาของป่าหรือจุดไฟ เพื่อประโยชน์จากที่ดินในรอบพื้นที่ขอบพรุ