19 พฤษภาคม 2563 ไดโนเสาร์แร็พเตอร์ไม่ได้ล่าเหยื่อเป็นฝูง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1847346

ไดโนเสาร์กลุ่มแร็พเตอร์ (Deinony-chus antirrhopus) เป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ได้รับความนิยมในหนังเรื่องจูราสสิก พาร์ค โดยในเรื่องใช้ชื่อว่าเวโลซีแร็พเตอร์ (Veloci-raptors) ผู้ชมจะเห็นไดโนเสาร์กลุ่มนี้เป็นยอดนักล่าที่ฉลาดเฉลียว ล่าเหยื่อกันเป็นฝูงคล้ายกับฝูงหมาป่า แต่มีหลักฐานใหม่ชี้ให้เห็นว่า นักล่าอย่างเวโลซีแร็พเตอร์ล่าเหยื่อแบบเดี่ยวๆ คล้ายกับมังกรโคโมโดหรือจระเข้ในปัจจุบัน นักบรรพชีวินวิทยาด้านสัตว์มีกระดูกสันหลังและผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไวส์ เอิร์ธ ไซเอนซ์ แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ออชคอช ในสหรัฐอเมริการะบุว่า ไดโนเสาร์แร็พเตอร์ไม่ได้ล่าสัตว์เป็นฝูงเหมือนกับหมาป่า จากการศึกษาฟันของไดโนเสาร์ Deinonychus ที่เคยมีชีวิตอยู่ในทวีปอเมริกา เหนือในยุคครีเตเชียสประมาณ ๑๑๕ – ๑๐๘ ล้านปีก่อนพบว่าไดโนเสาร์กลุ่มนี้และญาติของพวกมันอย่างจระเข้ มักจะไม่ล่าสัตว์เป็นกลุ่มและไม่ค่อยล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเอง นอกจากนี้ การวิเคราะห์ไอโซโทปที่เสถียรของคาร์บอนและออกซิเจนเพื่อให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับอาหารและแหล่งน้ำของสัตว์ดังกล่าวพบว่า ฟันที่เล็กที่สุดและฟันที่มีขนาดใหญ่ไม่มีค่าไอโซโทปคาร์บอนเฉลี่ยเท่าเดิม แสดงว่าพวกมันกินอาหารที่แตกต่างกัน หมายความว่า ช่วงวัยเด็กของพวกมันไม่ได้ถูกเลี้ยงดูกินอาหารจากผู้ใหญ่