19 พฤศจิกายน 2564 ปากีสถานเผชิญมลพิษทางอากาศ

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-826857

เมืองลาฮอร์ของประเทศปากีสถาน ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย เผชิญกับมลพิษทางอากาศอย่างหนัก หลังจากสำนักงานงานควบคุมคุณภาพอากาศประกาศให้เป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ทั้งนี้ ลาฮอร์ เมืองหลวงของรัฐปัญจาบ ซึ่งมีประชากร 11 ล้านคน ติดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศที่แย่ที่สุดในโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยปกติในเดือน พ.ย. มลพิษทางอากาศมักแย่ลง และมีฝุ่นละอองขนาดเล็กพุ่งสูงเกินกว่ามาตรฐาน ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาทำลายซากพืชหลังการเก็บเกี่ยวก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ กลุ่มควันดังกล่าวยังส่งผลกระทบถึงเพื่อนบ้านอย่างอินเดีย ซึ่งอยู่ห่างกันเพียง 425 กม.