19 กันยายน 2564 แม่เต่าตนุขึ้นวางไข่ชายหาดบ้านบ่อดาน​

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/250895

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10​ (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ว่ามีราษฎรพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดบ่อดาน

เจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบแม่เต่าตนุ กำลังคลานลงสู่ทะเล เจ้าหน้าที่จึงทำการวัดร่องรอยขนาดพายหน้ากว้าง 100 ซม. อกกว้าง 40 ซม. และทำการขุดจนพบไข่เต่าที่ระดับความลึก 68 ซม. วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ได้ 3.8 ซม. ตำแหน่งวางไข่ พิกัด 418847 E 921253 N  พบว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึงและบริเวณใกล้เคียงมีต้นไม้หนาแน่น  จึงทำการย้ายไข่เต่าทั้งหมด จำนวน 42 ฟอง ไปฟักในคอกหลุมฟักไข่ที่อยู่ใกล้เคียง และประสานนักวิชาการจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน เพื่อทำการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ติดตามการพัฒนาการของไข่เต่า และร่วมเฝ้าระวังติดตาม ดูแลการฟักไข่ให้เป็นไปตามหลักวิชาการต่อไป