18 มีนาคม 2563 วิกฤติฝุ่นเหนือคลี่คลายแต่ยังรั้งอันดับ 4 โลก/ แม่ฮ่องสอนหนักสุด/ กทม. อากาศยังดี

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/139837

กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.และปริมณฑล วันที่ 18 มี.ค. 63 เวลา 07.00 น. พบว่า เช้านี้ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้ระหว่าง 13 – 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่จากเมื่อวาน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก

ขณะที่คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ อยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าฝุ่น PM2.5 ได้ระหว่าง 31 – 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานใน 14 พื้นที่ โดยอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีแดง) 4 พื้นที่ ซึ่งค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามด้วย ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 117 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) 10 พื้นที่ ได้แก่ ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก  ประตูท่าแพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย ต. ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร

ด้าน www.airvisual.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษ โดยรายงานแบบเรียลไทม์ วันที่ 18 มี.ค.63 เวลา 08.05 น. พบว่า เมืองเชียงใหม่ ยังคงอยู่ในลำดับที่ 4 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 170 US AQI และ กทม. อยู่ในลำดับที่ 53 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 66 US AQI