18 ธันวาคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์แล้งหนัก!! ‘แม่น้ำปิง’เริ่มแห้งขอด กระทบพื้นที่การเกษตร

ที่มา: https://www.naewna.com/local/460948

แม่น้ำปิง ช่วงบริเวณสะพานหลวงพ่อเฮงประชานุสรณ์ ต. เขาดิน อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ ที่จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่าน ที่ต้นน้ำเจ้าพระยา ในเขตตลาดปากน้ำโพ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 กม.ขณะนี้มีสภาพแห้งขอด สันดอนทรายโผล่เหนือน้ำหลายจุด ระดับน้ำที่ไหลผ่านใต้สะพานตื้นจนเห็นตอม่อสะพานชัดเจน ส่งผลพื้นที่การเกษตรแล้ว จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าคลองสาขาไปยังพื้นที่การเกษตร ในเขต ต. เขาดิน อ. เก้าเลี้ยว , ต. บ้านแก่ง ต. วัดไทร อ. เมืองนครสวรรค์ และเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบประปาของชุมชนดังกล่าวแล้วด้วย และยังส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้สัญจรได้เนื่องจากแม่น้ำตื้นเขิน และมีตอไม้ขนาดใหญ่ผุดเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจร และคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงมากกว่าทุกปีอีกด้วย ด้าน นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด และได้ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ทุกตำบล งดการสูบน้ำจากแม่น้ำเพื่อทำการเกษตร เพราะขณะนี้น้ำต้นทุนมีน้อยมาก ปีนี้คงแล้งหนัก จึงขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนคอยสอดส่องไม่ให้เกษตรกรสูบน้ำในแม่น้ำ โดยเฉพาะอำเภอริมแม่น้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ในยามหน้าแล้งที่จะถึงนี้