18 ตุลาคม 2565 กมธ.ดีอีเอส ลุยเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ร่วมทดสอบ-ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบ ภาวะโลกร้อน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_3621970

กมธ.ดีอีเอส เตรียมลงพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อติดตามโครงการทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ติดตามสภาวะอากาศ โดยเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับแพลตฟอร์ม ของเทโรสเปซ (TeroSpace) ในการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาวะโลกร้อน เนื่องจาก จ.เชียงราย เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า เป็นต้น

    เทคโนโลยีดังกล่าว จะทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก จากการจำลองโครงสร้าง ของชั้นบรรยากาศ ภาคพื้นน้ำ ภาคพื้นดิน หรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก เพื่อให้มองเห็นสถานสภาพของโลก สร้างข้อมูล เชิงลึกเพื่อใช้คาดการณ์แบบเรียลไทม์ และสนับสนุนการตัดสินใจ ในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อรับมือ กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างทันท่วงที สามารถแนะนำเพื่อลดความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงได้ เพื่อช่วยรัฐบาลวางแผนได้อย่างเหมาะสม เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่นเดียวกับหลายประเทศ ที่กำลังดำเนินการ