18 ตุลาคม 2564 น้ำท่วมพระนอนหินทราย อายุกว่า 1,300 ปี

ที่มา: https://tna.mcot.net/region-805322

เกิดฝนตกหนักใน จ.นครราชสีมา ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ ต.เสมา อ.สูงเนิน โดยเฉพาะที่วัดธรรมจักรเสมาราม วัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือพระนอนหินทรายอายุกว่า 1,300 ปี ศาสนสถานสมัยทวารวดี โบราณวัตถุใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความยาว 13.30 ม. สูง 2.80 ม. น้ำหลากเข้าท่วมบริเวณวัด และอาคารประดิษฐานพระนอน วัตถุมงคล เครื่องสักการะบูชา และบริเวณฐานขององค์พระนอนถูกน้ำท่วมสูง 40-50 ซม. เป็นสถานการณ์น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 11 ปี โครงการชลประทาน จ.นครราชสีมา แจ้งเตือนพื้นที่ 33 ตำบล 5 อำเภอ แนวลุ่มน้ำท้ายเขื่อนลำตะคอง ประกอบด้วย อ.เมืองนครราชสีมา สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ และเฉลิมพระเกียรติ เฝ้าระวังน้ำท่วม หลังมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อน