18 กันยายน 2565 วัดอยู่ในป่าสงวนฯ ไม่ต้องชำระค่าปลูกป่า ครม.ผ่อนผันแก้ปัญหาพระอยู่ป่า

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2502626

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 ได้มีมติตามที่ ทส. เสนอเพื่อแก้ปัญหาสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้โดยยกเว้นค่าปลูกป่าทดแทนให้กับโครงการเพื่อสร้างศาสนสถาน และสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา สำหรับกรณีของวัด หรือสำนักสงฆ์ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนฯ ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ ทั้งนี้วัด หรือสำนักสงฆ์จะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดที่มีมติให้ขออนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาต่อไป

Skip to content