18 กันยายน 2564 จับหนุ่ม ค้าซากผีเสื้อ สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2945831

ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) และชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบค้าซากสัตว์ป่าทางอินเตอร์เน็ต หลังพบว่ามีการโฆษณาหรือประกาศจำหน่ายซากสัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (แมลง) ชนิดผีเสื้อ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ “หนอนผีเสื้อ” “หนอนผีเสื้อและดักแด้ผีเสื้อสวยงาม” และ “The Moths of Thailand ผีเสื้อกลางคืนในประเทศไทย” และสืบทราบว่าจะมีการนัดรับส่งสินค้าซากสัตว์ป่า บริเวณห้างดังย่านบางกะปิ จึงวางแผนจับกุม โดยเมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงสถานที่ดังกล่าว ได้พบชายทราบชื่อภายหลังคือนายศุภชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารพร้อมกล่องกระดาษ จำนวน 1 กล่อง และกำลังเอาผีเสื้อให้คนซื้อดู (สายลับ) คณะเจ้าหน้าที่ซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์ และมองเห็นการกระทำของชายดังกล่าวมาโดยตลอด จากนั้นจึงเข้าแสดงตนและขอทำการตรวจสอบ

ปรากฏว่าพบซากสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (แมลง) ดังนี้ ผีเสื้อนางพญาพม่า (Stichopthalma louisa) จำนวน 3 ซาก ผีเสื้อนางพญากอดเฟรย์ (Stichopthalma godfreyi) จำนวน 1 ซาก ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง (Meandrusa payeni) จำนวน 1 ซาก ผีเสื้อไกเชอร์อิมพีเรียล (Teinopalpus imperialis) จำนวน 1 ซาก ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายตรง (Actias rhodopneuma) จำนวน 1 ซาก และผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก (Actias maenas) จำนวน 1 ซาก รวมจำนวน 6 ชนิด 8 ซาก ราคาประเมินของกลางทั้งสิ้น จำนวน 17,400 บาท

คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวของนายศุภชัย กรณีครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ชนิดผีเสื้อ โดยไม่มีหลักฐานการได้มาของทางราชการ และนำมาประกาศหรือโฆษณาหรือนำเสนอทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสื่อใดๆ เพื่อการค้า มีความผิดตามมาตรา 17 ฐาน “มีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี” มีอัตราโทษตามมาตรา 92 จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 29 ฐาน “ค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” มีอัตราโทษตามมาตรา 89 จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกอบมาตรา 112 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายนายศุภชัยเป็นผู้ต้องหา พร้อมตรวจยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวข้าวต้น พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิด นำส่งพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับซากสัตว์ป่าคุ้มครองของกลาง พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิด ขออนุมัติพนักงานสอบสวนรับมอบ ส่งให้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับไปดูแลและเก็บรักษาต่อไป

ผีเสื้อและแมลงอื่นๆ ทุกชนิดที่ถูกจัดให้เป็น “สัตว์ป่า” นับตั้งแต่มีการประกาศพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นต้นมา จนขณะนี้ที่มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และสาเหตุที่ผีเสื้อหลายชนิดจัดเป็น “สัตว์ป่าคุ้มครอง” เนื่องจากอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์โดยห้ามซื้อขายและห้ามมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต