18 กรกฎาคม 2563 ประปานครหลวงแจง 4 เขื่อนหลักน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว แนะให้ประหยัดน้ำ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1891987?cx_testId=38&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตก แต่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนต่างๆ ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยข้อมูลของกรมชลประทาน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ปริมาณน้ำใช้การได้ของ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล มีปริมาณเท่ากับ 137 ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือ 1% ของความจุเขื่อน) เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณเท่ากับ 430 ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือ 6% ของความจุเขื่อน) เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณเท่ากับ 101 ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือ 11% ของความจุเขื่อน) และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณเท่ากับ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือ 10% ของความจุเขื่อน) โดยมีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ 764 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน จึงถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง

โดย กปน. ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บริการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ที่ผ่านมา กปน.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.) กทม. กฟผ. กฟน. และ กฟภ. สำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว.