17 เมษายน 2564 เผยข้อมูลดาวเทียม ตรวจจุดความร้อนทั่วประเทศ พบแม่ฮ่องสอนมากสุด

ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_2676492

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมพบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 214 จุด พบมากสุดใน พื้นที่เกษตร 78 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 67 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 31 จุด พื้นที่เขต สปก. 20 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 14 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด โดยในช่วงนี้ประเทศไทยเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ทำให้จุดความร้อนลดลงไปบ้าง แต่จุดความร้อนที่พบมากสุดยังคงเป็น จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งพบจุดความร้อนอยู่ที่ 40 จุด