17 กรกฎาคม 2564 ขยะพลาสติกพุ่งช่วงโควิด-19 ระลอกใหม่

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9640000069417

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ และวิถีแบบ New normal ประกอบกับปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) ทำให้การเติบโตของบริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) และพัสดุเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยข้อมูลจากกรุงเทพมหานครพบว่า ในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 7.61% จากเดือนมีนาคม 2564

จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทมีความพร้อมที่จะรองรับการกำจัดขยะที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะขยะชุมชน ซึ่งปัจจุบันนอกจากกำจัดขยะชุมชนแล้ว บริษัทได้ช่วยกำจัดขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากสถานพยาบาล รพ.สนาม หน่วยบริการตรวจเชิงรุก และศูนย์บริการฉีดวัคซีน ที่ได้รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วกว่าวันละ 50 ตัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระปริมาณขยะติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง