17 กรกฎาคม 2563 ใช้สูตรคณิตศาสตร์พยากรณ์แผ่นดินไหว

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1890971

เป็นเวลานานหลายสิบปีที่นักวิจัยพยายามที่จะหาวิธีพยากรณ์ว่า จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อใด ในที่สุดความพยายามเหล่านั้นก็สัมฤทธิผล หลังจากทีมวิจัยจากศูนย์ไลแอลล์ (Lyell Centre) ในเมืองเอดินเบอระ แห่งสกอตแลนด์พัฒนาวิธีการใช้สูตรคณิตศาสตร์เพื่อช่วยพยากรณ์ได้ สูตรคณิตศาสตร์ดังกล่าวมาจากการวิจัยหินบางชนิดที่มีบทบาทสำคัญในการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากการเคลื่อนที่ของหินเหล่านี้จะถูกแปรให้เป็นสมการทางคณิตศาสตร์และนำไปสู่การสร้างสูตรพยากรณ์ หินที่นำมาศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มแร่ฟิลโลซิลิเกต (phyllosilicate) ที่ก่อตัวเป็นแผ่นแบน ทฤษฎีแผ่นดินไหวชี้ว่าเมื่อหินเหล่านี้ปะทะกัน จะสังเกตเห็นว่าความแข็งแกร่งของแรงเสียดทานคือ ปัจจัยสำคัญในการเลื่อนหลุด แรงเสียดทานก็เป็นสิ่งที่คำนวณได้ นักวิจัยเผยว่าได้ศึกษาตัวอย่างแร่ฟิลโลซิลิเกตจำนวนมาก และวิธีการที่พวกมันปฏิสัมพันธ์กันภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่าง โดยใช้สิ่งที่เรียนรู้มาพัฒนาสมการเพื่ออธิบายพฤติกรรมของหินลึกใต้ดินที่ไม่อาจทดสอบได้โดยตรง จากนั้นก็จะแยกตัวประกอบในตัวแปรอื่นๆ เช่น ระดับความชื้น การเคลื่อนไหว และความเร็วที่พื้นดินสามารถเคลื่อนตัวในเขตรอยเลื่อน สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การพัฒนาสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อว่าจะใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อคาดการณ์ว่าแผ่นดินไหวอาจเกิดขึ้นในสถานที่ใด