17 กรกฎาคม 2563 ตื่นตาคลิปวัดกุยหยวนอายุ ๗๐๐ ปีในหูเป่ยต้านอุทกภัยแยงซีไหลเชี่ยว

ที่มา:

https://www.komchadluek.net/news/foreign/437284

คลิปที่เผยแพร่บนสื่อโซเชียลเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. แสดงให้เห็นภาพตื่นตาอีกครั้งของวัดกุยหยวน มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ที่ยังปลอดภัย ขณะรอบข้างจมบาลสุดลูกหูลูกตา ระดับน้ำที่ทะลักจากแม่น้ำแยงซีขึ้นสูงจนมองไม่เห็นสิ่งปลูกสร้างรายล้อม ยกเว้นแต่อารามเก่าแก่แห่งนี้ วัดกุยหยวนก่อสร้างครั้งแรกในศตวรรษที่ ๑๔ สมัยราชวงศ์ซ่ง และบูรณะสร้างใหม่ในราชวงศ์หยวน  ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแยงซี เมืองอี้เซี่ยว ห่างจากเมืองอู่ฮั่นราว ๘๐ ก.ม. รอดพ้นจากมหาอุทกภัยมาหลายศตวรรษ เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีขึ้นสูงในฤดูฝนและท่วมเกาะ ก็จะมองคล้ายกับวัดลอยน้ำได้ ชื่อว่าเป็นมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งของโลก ครั้งนี้ก็กำลังเป็นอีกบททดสอบของโบราณสถานแห่งนี้ ปริมาณฝนสูงสุดในรอบ ๕๐ ปี ทำให้วัดกุยหยวนจมน้ำครึ่งหนึ่ง อีกทั้งเป็นสายน้ำไหลเร็วและแรงที่ซัดถนนหนทางและสะพานขาดหลายแห่ง