16 ธันวาคม 2563 ค่าฝุ่น PM 2.5 ใน กทม. และปริมณฑลลดลงเล็กน้อยในหลายพื้นที่ แต่ยังสูงในระดับสีแดงอยู่ ๑ พื้นที่

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201216091422763

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกล่าวว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปรับตัวลดลงจากเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่ แต่ภาพรวมยังอยู่ระดับสูงที่ต้องเฝ้าระวังจากปัจจัยสภาพการจราจรที่หนาแน่น และสภาพอุตุนิยมวิทยาเกิดความกดอากาศในรูปแบบฝาชีครอบ ความเร็วลมต่ำ ความชื้นสัมพัทธ์สูง การยกตัวของอากาศไม่ดี และอากาศนิ่ง เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอ่อนกำลังลง ส่งผลให้ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนกระจายตัวได้ยาก และสะสมมากขึ้น โดยค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ๓๖ พื้นที่ และระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ๑ พื้นที่ คือ บริเวณริมถนนมาเจริญ ซอยเพชรเกษม ๘๑ เขตหนองแขม อยูู่ที่ ๙๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เกินมาตรฐาน ๖ พื้นที่ พบค่าสูงสุดบริเวณริมถนนพุทธมณฑล ๑ เขตตลิ่งชัน อยู่ที่ ๑๓๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร