16 กรกฎาคม 2563 ประเทศจีนเผชิญอุทกภัยรุนแรงสุดรอบ ๓๐ ปี กระทบ ๓๘ ล้านคน

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/294610

มณฑลเจียงซีของประเทศจีนยังคงเผชิญน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ ทำให้ทางการต้องส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจำนวนมากเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชน ๖๕๔,๐๐๐ คน ออกจากที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว เจ้าหน้าที่ต้องประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดในหลายพื้นที่ หลังจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้พลัดถิ่นมากกว่า ๒,๒๔๐,๐๐๐ คน เฉพาะในมณฑลเจียงซี ส่วนทั่วประเทศจีนมีรายงานผู้เสียชีวิตหรือสูญหายแล้ว ๑๔๑ คน ขณะที่แม่น้ำถึง ๓๓ สายทั่วประเทศมีระดับน้ำสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ หน่วยงานทรัพยากรทางน้ำของจีนต้องประกาศเตือนภัยบริเวณใกล้เคียงกับแม่น้ำ ๔๓๓  สาย ที่มีความเสี่ยงจะเอ่อล้นตลิ่ง หลังกรมอุตุนิยมวิทยาจีนระบุว่า ฝนอาจจะตกหนักต่อเนื่องไปอีกถึง ๑๐ วัน