15 มีนาคม 2565 ชวนตะลึงฟอสซิลอาร์คีโอเซติ วาฬโบราณ 50 ล้านปีกลางทะเลทรายอียิปต์

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6941351

ฟอสซิลวาฬกลางทะเลทรายในวาดี อัล-ไฮตัน (Wadi Al-Hitan) หรือหุบเขาวาฬในเมืองอัลฟัยยูม ทางตอนกลางของประเทศอียิปต์ หนึ่งในนั้นคือซากโบราณของอาร์คีโอเซติ (Archaeoceti) วาฬสายพันธุ์ย่อยเก่าแก่ที่สุดมีชีวิตอยู่เมื่อ 53-45 ล้านปีและสูญพันธุ์ไปแล้ว ซากฟอสซิลเหล่านี้บอกเล่าหนึ่งในเรื่องราวสลักสำคัญของวิวัฒนาการ อาทิ การถือกำเนิดของวาฬในฐานะสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยที่อพยพจากผืนแผ่นดินลงสู่ทะเล