15 กันยายน 2565 พัทลุงขอขึ้นทะเบียน “ควายน้ำ” พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/south/2500545

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65 ที่ห้องประชุมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นางอมรรัตน์ กาวชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมประเมินพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อขอรับรองให้ระบบการเลี้ยงความปลัก (ควายน้ำ) ในพื้นที่ชุ่มน้ำของทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS) ของไทย จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการขอขึ้นทะเบียนระบบการเลี้ยงควายน้ำ เป็น GIAHS ของไทย พร้อมกำหนดพื้นที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่จริงในการขอรับรอง ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค. 65 หากการขึ้นทะเบียนประสบผลสำเร็จควายน้ำ ทะเลน้อย จะเป็นปศุสัตว์ชนิดแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกเกษตรโลก สำหรับการขึ้นทะเบียนมรดกเกษตรโลกนั้นจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู วิถีการทำเกษตรให้เป็นแหล่งอาหาร เกิดความมั่นคง ปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันควายที่เกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นของเกษตรกรใน ต.ทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และของเกษตรกร ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ที่มีพื้นที่ติดต่อกันมากกว่า 3,500 ตัว