15 กรกฎาคม 2563 แม่น้ำปิง สาหร่ายขึ้นเต็มผิวน้ำ ชาวบ้านกลัวน้ำเน่า

ที่มา:

https://www.mcot.net/viewtna/5f0e6c9ce3f8e40af146295a

แม่น้ำปิง แม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ มีสาหร่ายสีเขียวขึ้นเต็มผืนน้ำ กินระยะทางยาวหลายกม. ชาวบ้านหวั่นน้ำเน่าเสีย และอาจทำให้ปลาตาย ขณะเดียวกันชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำปิง และใช้แม่น้ำปิงเป็นแหล่งอาหาร อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและแก้ไข