14 มกราคม 2565 ดินถล่มที่บราซิล

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/543266

ภาพของเหตุการณ์ที่กล้องจับภาพได้ ภูเขาถล่มลงมาทับอาคารที่มีอายุเก่าแก่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นอาคารที่เรียกว่า ซิตี ฮอลล์ ของประเทศบราซิล แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด