14 พฤศจิกายน 2565 พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากขยะอาหาร หนทางสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของ MSMEs

ที่มา : https://www.sanook.com/news/8652414/

ในแต่ละปี อาหารกว่า 1,300 ล้านตัน หรือ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก ต้องกลายเป็นขยะอาหาร (Food Waste) ที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า และสร้างก๊าซเรือนกระจกถึง 8% สำหรับประเทศไทย
กว่า 60% ของขยะมาจากขยะอาหาร โดยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารหรืออาหารเหลือทิ้งจากการบริโภค
และอาหารส่วนเกิน แต่ในขณะเดียวกัน ขยะอาหารก็เป็นวิกฤตที่สามารถบริหารจัดการได้ รวมถึงเป็นโอกาส
ให้ MSMEs รุ่นใหม่ในธุรกิจอาหาร สามารถสร้างคุณค่าและไอเดียใหม่ ๆ จากขยะอาหารที่ให้ทั้งกำไรและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของธุรกิจและการเติบโตที่ยั่งยืนได้ เช่น การทำปุ๋ยออร์แกนิคจากการหมักขยะเศษอาหาร การใช้เทคโนโลยีในการลดปริมาณขยะอาหาร เป็นต้น