14 พฤศจิกายน 2564 อินเดียปิดโรงเรียนหนีมลพิษ

ที่มา : https://tna.mcot.net/world-822904

ทางการท้องถิ่นกรุงนิวเดลีของอินเดีย สั่งปิดโรงเรียนทั่วเมืองนานหนึ่งสัปดาห์ และสั่งปิดไซต์งานก่อสร้าง 4 วัน หลังเผชิญวิกฤติมลพิษทางอากาศขั้นเลวร้าย หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหลังจากนี้ จะมีมาตรการใหม่ออกมาเพิ่มเติมซึ่งต้องหารือกับรัฐบาลส่วนกลางก่อน

พื้นที่กรุงนิวเดลี เกิดปัญหามลพิษทางอากาศติดอันดับต้นๆ ของโลกบ่อยครั้ง นอกจากหมอกควันพิษจากระบบขนส่งและโรงงานถ่านหินแล้ว ยังมีการเผาในพื้นที่เกษตรรัฐที่อยู่ใกล้ โดยเกษตรกรอ้างว่าจำเป็นต้องเผา เพราะภาครัฐไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมให้