14 กันยายน 2564 เร่งผันน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด บรรเทาปัญหาแม่น้ำน่านล้นตลิ่ง

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/514750

จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้แม่น้ำสายหลัก ทั้งแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน ที่ไหลลงผ่านจ.นครสวรรค์ ก่อนจะไปรวมกันที่ปากน้ำโพ ต้นน้ำเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทุกปีที่ผ่านมา พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำน่านจะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนเป็นประจำ เพราะไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน แต่ในปีนี้ ทางจังหวัดนครสวรรค์แก้ปัญหาด้วยการทุบคันดินบริเวณประตูแม่น้ำน่านออก เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลเข้าบึงบอระเพ็ดได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยหลังจากทุบคันดินดังกล่าว ผลปรากฏว่าน้ำจากแม่น้ำน่านไหลเข้าบึงบอระเพ็ดอย่างรวดเร็ว โดยความแรงของน้ำพัดพาวัชพืช และผักตบชวา มากองอยู่หน้าประตูระบายน้ำ จนเจ้าหน้าที่ต้องเก็บเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำ โดยทางกรมประมงยกประตูระบายน้ำสูงถึง 2 ม. เพื่อรับน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา บึงบอระเพ็ดประสบปัญหาแห้งแล้งมายาวนาน หลายจุดตื้นเขินจนไม่มีน้ำเก็บกัก แต่หลังแก้ปัญหาทุบคันดินที่ขวางทางน้ำ ทำให้ในช่วงไม่กี่วันมานี้ ระดับน้ำเก็บกักในบึงบอระเพ็ดสูงขึ้นเป็น 28 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 16 ของความจุทั้งหมด 180 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำไหลเข้ามากถึง 14 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังส่งผลดีทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาวางไข่ในบึงบอระเพ็ดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งหากเทียบกับช่วง 3-4 วันก่อนหน้านี้ ระดับน้ำสูงขึ้นมากว่า 3 ม. ที่ระดับทะเลปานกลาง แต่ยังเป็นระดับที่ลำน้ำสามารถรองรับ เพราะยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ 4 ม.