14 กรกฎาคม 2565 นักสิ่งแวดล้อมใช้โดรนช่วยระบุแหล่งมลพิษทางน้ำ

ที่มา : https://www.voathai.com/a/6655879.html

โดรนช่วยให้นักสิ่งแวดล้อมค้นพบพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากหรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทาง ซึ่งโดรนมีประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นหาพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยมลพิษ นอกจากนี้ภาพถ่ายจากโดรนยังช่วยให้นักสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการทางกฎหมายต่อบรรดาผู้ก่อมลพิษภายใต้กฎหมายด้านน้ำสะอาดหรือ Clean Water Act ของสหรัฐอเมริกา กฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายในการปกป้องแหล่งน้ำจากมลพิษหลายรูปแบบ และไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเท่านั้นที่สามารถใช้กฎหมายนี้ได้ แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถใช้กฎหมายนี้ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าโดรนจะมีประโยชน์มากในการค้นหาพื้นที่ที่มีมลพิษ แต่ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการนำโดรนมาใช้ในลักษณะนี้มากนัก ดังนั้นกลุ่ม “Riverkeepers” ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดูแลและปกป้องระบบแม่น้ำทั่วสหรัฐฯ จึงนำโดรนเข้ามาใช้กับงานของพวกเขา เช่น กรณีของแม่น้ำแกรนด์ที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองเก่าที่มีรายชื่ออยู่ในกองทุน Superfund ของสหรัฐฯ พบว่าแม่น้ำแกรนด์ปนเปื้อนไปด้วยมลพิษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตะกั่ว สังกะสี สารหนู แคดเมียม แมงกานีส ทำให้ต้องมีการทดสอบน้ำในแม่น้ำนี้บ่อยครั้ง แต่โดรนก็สามารถก้าวไปอีกขั้น โดยสามารถช่วยในการสอดส่อง เช่น ตรวจสอบว่าแม่น้ำที่สะอาดแล้วอาจมีมลพิษซ้ำในช่วงน้ำท่วมหรือไม่ นอกจากนี้โดรนยังเป็นเครื่องมือเล่าเรื่องที่สามารถถ่ายภาพที่จะเป็นประโยชน์ได้ และยังเป็นเครื่องมือที่ไม่ควรมองข้ามในการดำเนินคดีต่าง ๆ อีกด้วย

Skip to content