14 กรกฎาคม 2563 เขตคลองสานเจ๋ง!สร้างสวนจากขยะรีไซเคิล

ที่มา:

สำนักงานเขตคลองสาน นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตคลองสานเปิดตัวโครงการนำขยะรีไซเคิลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีแนวความคิดริเริ่มนำขยะรีไซเคิลมาใช้ตกแต่งสวนให้สวยงาม เปลี่ยนจากขยะที่ไม่มีค่าแล้วนำมาใช้ใหม่โดยไม่ได้นำไปทิ้งให้ก่อเกิดมลภาวะทางอากาศ แล้วยังช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย ส่วนเศษอาหาร และวัชพืชยังสามารถนำมาหมักเพื่อทำปุ๋ย และน้ำหมักชีวภาพได้อีกด้วย แล้วเมื่อได้น้ำหมักชีวภาพแล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปเทใส่แหล่งน้ำเน่าเสียเพื่อจะสามารถช่วยบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีได้ ทั้งนี้ยังสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะแล้วนำมาใช้ใหม่ในย่านใจกลางเมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของการศึกษานอกโรงเรียน และยังสามารถต่อยอดเพื่อสร้างเป็นรายได้ต่อไปของประชาชนทุกๆ คนที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์จากการนำขยะรีไซเคิลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป พร้อมกันนี้ ยังเชิญชวนประชาชนทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้คัดแยกขยะได้ในทุกๆ วันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแถมยังอาจจะได้ไอเดียดีๆ นำไปใช้ต่อยอดได้ สำนักงานเขตคลองสานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย แล้วที่เปิดตัวล่าสุดไปไม่นานมานี้คือ สวนลอยฟ้าสถานที่ออกกำลังกายของคนเมืองแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศสวยงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วยังมีสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ เชิงสะพานพระปกเกล้า เขตคลองสานที่มีธรรมชาติที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ที่สูงใหญ่ภายในสวน และยังมีสวนพืชผักสวนครัวที่สามารถใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้ ภายในสวนยังมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดี และมีจุดคัดกรองจากโควิด-19 อีกด้วย