13 มีนาคม 2564 เร่งนำ ฮ.ฝนหลวงดับไฟป่า ลดปัญหาหมอกควันเชียงใหม่

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/local/74045

ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน hotspot เช้าวันนี้ จำนวน 211 จุด ในพื้นที่ 18 ตำบล และ 50 ตำบล พบมากที่สุดอำเภอเชียงดาวจำนวน 39 จุด อำเภออมก๋อยจำนวน 38 จุด อำเภอฮอดจำนวน 26 จุด และอำเภอพร้าวจำนวน 20 จุด หลังจากเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตามกลางป่าลึกเจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่ดินไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงทำให้ พื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรอขอการสับสนุนจาก นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จัดส่ง ฮ.ฝนหลวง สนับสนุนภาระกิจดับไฟป่า จำนวน 12 เที่ยว จำนวน 6,000 ลิตร