13 มิถุนายน 2563 โคราชอ่วม 5 อ่างเก็บน้ำวิกฤต หวังพายุเข้าหนักๆ 3-4 ลูก ถึงมีน้ำพอ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4308332

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ยังคงมีปริมาณน้ำน้อยมาก แม้ว่าช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำแทบจะไม่มีเลย

โดยข้อมูลปริมาณน้ำล่าสุด อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่มีปริมาณน้ำเหลืออยู่รวม 182.19 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.09 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 1,006.90 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำทั้ง 5 แห่งเพียง 96,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น แต่ปล่อยน้ำออกถึง 175,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำเหลือน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีปริมาณน้ำรวมเหลืออยู่ 362.65 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 88.67 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28.19 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 317.49 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำมูลบน มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 24.42 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17.32 ของความจุกักเก็บทั้งหมด ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำลำแชะ มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 38.09 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.85 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 12.98 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8.37 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำลำนางรอง มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 18.03 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.85 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 121.41 ล้านลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น ขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่งใน จ.นครราชสีมา ยังต้องการปริมาณน้ำฝนมาเติมน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่า จะมีพายุโซนร้อน “นูรี” พัดมาจากบริเวณทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งจะส่งผลทำให้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย. จึงหวังว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องการน้ำฝนจากอิทธิพลพายุได้อีกอย่างน้อย 3-4 ลูก จึงจะพ้นวิกฤต