13 ธันวาคม 2562 ปัญหาแม่น้ำอิง จ.เชียงราย แห้งขอด

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/287025

ระดับน้ำแม่น้ำอิงลดลงกว่า 1 เมตร อย่างรวดเร็ว ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

วันนี้ (13 ธ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาใน ต.เวียง ต.สันทรายงาม พื้นที่ลุ่มน้ำอิงในเขต อ.เทิง จ.เชียงราย เริ่มสูบน้ำเพื่อทำนาปรัง และแม่น้ำอิงคือแม่น้ำสายหลักสายเดียวในการใช้ทำนาปรัง ไม่เพียงแต่แม่น้ำอิง แม่น้ำลาว ลำน้ำสาขาเหนือ อ.เทิง มีบ่อกุ้งนับ 1,000 ไร่ ก็ใช้น้ำในการเลี้ยงกุ้งไม่แตกต่างกัน และมีความเป็นไปได้สูงแม่น้ำอิงจะแห้งขอดไม่ต่างจากปีที่แล้ว แม่น้ำจะขาดสายเป็นช่วงๆ ตอนนี้เกษตรกรเริ่มประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำทำนาปรัง

แม่น้ำอิงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการผลักดันลุ่มน้ำอิงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ เมื่อเดือน ต.ค.2562 แต่ยังไม่มีการหารือถึงปัญหาการจัดการใช้น้ำอิงเพื่อการเกษตรและรักษาระบบนิเวศ มีลำน้ำสาขา ห้วย หนอง บึง ในช่วงที่น้ำหลากจะมีน้ำจากแม่น้ำโขงหนุน และไหลท่วมพื้นที่ลุ่ม จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปลา ระบบนิเวศป่าพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศ

การขยายพื้นที่ทำนาปรัง การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากทางการโดยขาดแผนการจัดการ เมื่อทุกอย่างเข้าสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรม ปริมาณน้ำในแม่น้ำอิงยังมีเท่าเดิม และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง เมื่อแม่น้ำโขงลำน้ำสายหลักน้อย ก็ดึงลำน้ำสาขาไหลลงเร็วด้วย แม่น้ำอิงแห้งขอดจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลก สำหรับแม่น้ำอิงมีพื้นที่ลุ่มน้ำ 7,238 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,523,750 ไร่ ความยาว 260 กิโลเมตร ไหล่ผ่านพื้นที่ อ.เมืองพะเยา ภูกามยาว จุน ดอกคำใต้ เชียงคำ จ.พะเยา เข้าสู่ จ.เชียงราย ที่ อ.เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล และไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ อ.เชียงของ