13 ธันวาคม 2562 ข้อมูล 35 ปีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทะเล

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1724815

จากการตรวจวัดตัวเซ็นเซอร์รับสัญญาณดาวเทียม 14 ตัว จำนวน 4,000,000 ล้านครั้ง ซึ่งดำเนินการในช่วง 4 ทศวรรษนับจากปี พ.ศ. 2524–2561 ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสถิติระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของภูมิอากาศโลก

นักวิจัยของโครงการ Climate Change Initiative ขององค์การอวกาศยุโรป หรืออีเอสเอ ได้สร้างชุดข้อมูลเป็นเวลานานเพื่อจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวทั่วมหาสมุทรโลก พวกเขาอธิบายว่าการแลกเปลี่ยนความร้อนและไอน้ำระหว่างมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศมีอิทธิพลต่อการสร้างพายุเฮอริเคนในเขตร้อน และสร้างความรุนแรงของพายุดังกล่าว รวมถึงยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสภาพอากาศในหลายภูมิภาค ทำให้เกิดภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างรุนแรงจากพายุที่พัดผ่าน

ชุดข้อมูลดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการประเมิน แบบจำลองระดับโลก ที่จะนำไปใช้ในการพยากรณ์ว่ามหาสมุทรในโลกของเราจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอย่างไร และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นนโยบายในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป.