12 เมษายน 2563 ฝนทิ้งช่วง!! กระทบ 6 อ่างเก็บน้ำในบุรีรัมย์ ต่ำกว่าเกณฑ์ ชลประทานเร่งวางแผนผันน้ำสำรอง

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/146597

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่อยู่ในความดูแลของโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ทั้ง 16 แห่ง ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเหลือเพียงกว่า 60 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือเฉลี่ย 20.41 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า 295.385 ล้านลูกบาศก์เมตร และจากการสำรวจพบว่า มีอ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง จำนวน 6 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก , ห้วยตลาด , หนองทะลอก , ห้วยน้อย , ห้วยใหญ่ และอ่างเก็บน้ำลำตะโคง ซึ่งหากเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันพบว่า ปีนี้ระดับน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

เนื่องจากในช่วง 2 ปีนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมานาน ส่งผลให้ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่าง ประกอบกับปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปา เพื่อหล่อเลี้ยงเขตเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ อ.เมือง ที่มีสถิติการใช้น้ำเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าตัว แต่ขณะนี้ก็เหลือน้ำกักเก็บอยู่เพียงกว่า 6 แสนลูกบาศก์เมตร หรือเฉลี่ย 2.24 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค ในการผลิตประปา อย่างไรก็ตาม อยากขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบตามมา

จากสถานการณ์น้ำในอ่างที่ค่อนข้างลดต่ำในปีนี้หากเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทางโครงการชลประทานก็ได้มีการวางแผนในการบริการจัดการน้ำไว้แล้ว

โดยหากไม่มีฝนตก หรืออิทธิพลจากพายุ ที่จะทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างได้เพิ่มขึ้น ก็จะต้องทำการสูบดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย อ.กระสัง ระยะทางกว่า 19.5 กิโลเมตร, อ่างเก็บน้ำลำจังหัน, ลำปะเทีย อ.ละหานทราย ระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร และจากเหมืองหินเก่าของเอกชน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร มาเติมสำรองไว้ในอ่าง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการผลิตประปา ทั้งนี้ ยังได้เตรียมแผนในระยะยาวเพื่อรองรับปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย