12 สิงหาคม 2563 ทิ้งโอ่งกลางทะเล เปลี่ยนบ้านยุงให้เป็นบ้านปลา

ที่มา : https://tna.mcot.net/region-499828

ชาวดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทิ้งโอ่งกลางทะเล เปลี่ยนบ้านยุงให้เป็นบ้านปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารในอนาคต โดยนำโอ่งหรือตุ่มขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือมีน้ำขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต้นเหตุของไข้เลือดออก มาทุบให้เป็นรู แล้วขนย้ายลงเรือล่องไปกลางทะเลกว่า 5 กิโลเมตร ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อถึงเป้าหมายจึงทิ้งโอ่งลงทะเล เพื่อเป็นปะการังเทียม เพิ่มที่อยู่อาศัยให้ปลาและสัตว์น้ำนานาชนิด ขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระงานให้ อสม. ไม่ต้องลำบากปีนโอ่งโยนทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ชาวบ้านเหมือนที่ผ่านมา