12 มิถุนายน 2563 อาหารมื้อสุดท้ายของไดโนเสาร์หุ้มเกราะ

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1866444

การค้นพบซากอาหารในกระเพาะอาหารของซากดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิลไดโนเสาร์นับว่าเป็นสิ่งหายากเป็นพิเศษ ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับอาหารที่ไดโนเสาร์กินนั้น จะสามารถบอกได้ถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกรายละเอียดที่ไม่ได้มาจากซากโครงกระดูกไดโนเสาร์ การวิจัยก่อนหน้านี้เผยว่าพบหลักฐานในลำไส้คือ เมล็ดและกิ่งไม้ แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่า ชนิดของพืชที่ไดโนเสาร์กินเข้าไปคืออะไร การวิจัยครั้งใหม่ได้ตรวจดูส่วนท้องด้วยกล้องจุลทรรศน์จึงได้เห็นวัตถุที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี ทีมระบุได้ว่า มีเรณูสัณฐาน ๔๘ ชนิดเป็นซากฟอสซิลละอองเกสร สปอร์ ตะไคร่น้ำ ลิเวอร์เวิร์ต คลับมอสส์ เฟิร์น พืชเมล็ดเปลือย และพืชดอก รวมถึงผงถ่านจำนวนมากในกระเพาะอาหาร ผงถ่านมาจากเศษพืชที่ถูกไฟไหม้ชี้ว่า สัตว์น่าจะเข้าไปในบริเวณที่ถูกเผา แสดงให้เห็นว่า สัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศของไฟ