12 ธันวาคม 2562 อช.ทุ่งแสลงหลวง สบอ.11 (พิษณุโลก) จัดประชุมชี้แจงการสำรวจถือครองที่ดินของประชาชนที่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานฯ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/120626

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก นายวิทูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สบอ. 11 (พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้จัดประชุมชี้แจ้งการสำรวจถือครองที่ดินของประชาชนที่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตามมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2562 (ฉบับใหม่) ในท้องที่ ต.วังนกแอ่น อ. นครไทย จ. พิษณุโลก โดยมีนายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกอบต. วังนกแอ่น ตลอดจนกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังและหารือ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในส่วนที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน