11 ตุลาคม 2563 สร้างค็อกเทลเอนไซม์ ช่วยย่อยสลายพลาสติกได้

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/content/58239

ในปัจจุบันเราใช้เอนไซม์ที่เรียกว่า PETase (พีอีเทสต์) ซึ่งเร่งให้พลาสติกชนิด PRT (Polyethylene Terephthalate) เกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาสารชนิดอื่น ที่สามารถสลายพลาสติกได้รวดเร็วกว่าเอนไซม์ที่ใช้ในปัจจุบัน

ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Portsmouth (พอร์ทสมัทธ์) และสถาบันพลังงานทดแทนแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ค้นพบเอนไซม์อีกชนิดหนึ่ง ที่เมื่อนำมารวมเข้ากับเอนไซม์ PETase ที่มีอยู่เดิม จะช่วยเร่งการย่อยสลายพลาสติกชนิด PET ได้เร็วขึ้นถึง 6 เท่า !!

โดยเอนไซม์ดังกล่าวมีชื่อว่า MHETase (เอ็ม-เอช-อี-เทส) สกัดจากแบคทีเรียที่อยู่ในขวดพลาสติกทิ้งแล้ว จากการทดลองพบว่า สามารถเข้ากันได้ดีกับเอนไซม์ PETase ที่มีอยู่เดิม เสมือนเป็น “ค็อกเทล” เอนไซม์ที่ช่วยแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก ที่ช่วยย่อยสลายพลาสติกได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 4-6 เท่าเลยทีเดียว

ซึ่งการสลายพลาสติกด้วยวิธีนี้คือการเปลี่ยนให้พลาสติกกลับไปอยู่ในรูปของตั้งต้นที่ใช้ผลิตพลาสติก แม้ตัวพลาสติกจะไม่ได้สลายหายไป แต่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยการนำสารตั้งต้นกลับไปผลิตเป็นพลาสติกใช้ใหม่อีกครั้งนั่นเอง

การค้นพบครั้งสำคัญนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกได้ ด้วยการย่อยสลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน