11 กุมภาพันธ์ 2565 ปะการังฟอกขาว วิกฤตใต้ท้องทะเลจากน้ำมันรั่ว

ที่มา: https://www.tnnthailand.com/news/earth/104614/

หลังเกิดเหตุน้ำมันดิบรั่วลงทะเลที่ จ.ระยอง เกิดผลกระทบทั้งระบบนิเวศทางทะเลบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ซึ่งจะส่งผลต่อแหล่งอาหาร ระบบนิเวศท้องทะเลจะเสียสมดุล และแนวปะการังที่เคยมีสีสันสวยงามก็จะซีดและจางลง ไม่สวยอีกต่อไป โดยปกติเนื้อเยื่อของปะการังไม่ได้มีสีสันสวยงาม เป็นเพียงเนื้อเยื่อใส ๆ เท่านั้น ส่วนที่เห็นเป็นสีสันสวย ๆ ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีส้ม สีเขียว มาจากสาหร่ายซูแซนเทลลี โดยสาหร่ายตัวนี้จะไปเกาะที่ปะการังแล้วทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง ให้ธาตุอาหารแก่ปะการังในการเจริญเติบโต แต่พอมีปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะโลกร้อน อุณหภูมิน้ำทะเลสูงเกินไป มีน้ำจืดไหลลงมาทำให้ความเค็มลดลง หรือมลพิษที่เกิดจากมนุษย์ ทั้งน้ำเสีย การใช้ครีมกันแดด การทิ้งขยะตามแนวชายหาด และน้ำมันดิบรั่วลงทะเล จะไปทำให้ให้สาหร่ายซูแซนเทลลีหนีออกมาจากเนื้อเยื่อของปะการังเพื่อความอยู่รอดนั่นเอง พอไม่มีสาหร่าย ปะการังจะมีสีซีดจางลง และขาวในที่สุด แต่ปะการังที่เกิดการฟอกขาวสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ หากสาหร่ายซูแซนเทลลีกลับเข้าสู่ตัวปะการังอีกครั้ง ซึ่งก็ต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้มหาสมุทรทั่วโลกต่างก็เผชิญปัญหาปะการังฟอกขาวจากทั้งภาวะโลกร้อน และมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้น