11 กันยายน 2564 พบน้ำรวกปนเปื้อนแมงกานิส

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9640000090093

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้เผยแพร่รายงาน ว่าพบปริมาณแร่แมงกานีสปนเปื้อนบริเวณสถานีสูบเกาะช้าง ในลำน้ำรวก ที่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในพื้นที่ อ.แม่สาย แม่น้ำรวกถือเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ ต.เกาะช้าง ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนเป็นประจำทุกเช้าและมีการส่งตรวจในทุกเดือน

การตรวจพบสารแมงกานีสปนเปื้อนในน้ำรวก ณ ขณะนี้มีอยู่ในปริมาณที่น้อยมาก รวมทั้งในช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก หรือฤดูฝนจะเจือจางมาก อยู่ในระดับที่สามารถนำมาใช้ทำน้ำประปาได้ ส่วนในฤดูน้ำน้อยหรือฤดูแล้งทาง กปภ.ก็จะมีแหล่งน้ำบาดาลสำรองไว้ 2 แห่ง ซึ่งก็เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนและสามารถรองรับ หากพบค่าแมงกานีสมากเกินมาตรฐานได้