10 เมษายน 2563 เชียงใหม่หล่นที่ 2 เมืองฝุ่นโลก

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/146011

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 10 เม.ย. 63 เวลา 06.00 น. พบว่า เช้านี้ค่าฝุ่นภาพรวมลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ระหว่าง 27 – 165 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยยังคงเกินมาตรฐานใน 14 พื้นที่ แยกเป็นอยู่ในระดับมีผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (โซนสีแดง) 3 พื้นที่ สูงสุดยังคงเป็นที่ ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 165 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามด้วย ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อีก 11 พื้นที่ ค่าฝุ่นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) บริเวณ ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. พระบาท อ. เมืองลบำปาง จ. ลำปาง ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย ต. บ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ต. สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ประตูท่าแพ อ. เมือเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

ด้าน www.airvisual.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษ โดยรายงานแบบเรียลไทม์วันที่ 10 เม.ย.63 พบว่า จ. เชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 2 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 173 US AQI โดยที่ค่าฝุ่นห่างจากอันดับ 1 เพียงเล็กน้อย