10 สิงหาคม 2565 กทม. จับมือ “มูลนิธิคุณ” โครงการส่งเสริมความรู้-ปลูกจิตสำนึก ลด-แยกขยะให้นักเรียนอนุบาล-ประถมฯ

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/1020059

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านสื่อสร้างสรรค์ละครหุ่นเชิด “DoDo&Friends” โดยมีน.ส.ปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย นายชาตรี กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิคุณ ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง การแยกก่อนทิ้ง” ตาม หลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างภาครัฐ และเอกชน ที่เป็นประโยชน์ต่อ กทม. เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กทม.ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะโดยเฉพาะการคัดแยกขยะ ซึ่งที่ผ่านมามีแนวคิดจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และสิ่งแวดล้อม บรรจุลงในแผนการเรียนการสอนของโรวเรียนในสังกัด กทม. ทั้ง 437 แห่ง และจะขยายไปยังสังกัดอื่น ๆ