10 มีนาคม 2563 หุ่นยนต์นิ่มใช้จับแมงกะพรุนใต้ทะเลลึก

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1790774

การศึกษาอาการเจ็บป่วยของสัตว์ใต้ทะเลลึก นักวิจัยก็ไม่อาจล่วงรู้ได้เพราะสัตว์บางชนิดไม่เปล่งเสียงให้รู้ว่ามันไม่สบาย หรือเจ็บป่วยแบบที่สุนัขหรือแมวแสดงออกมา แมงกะพรุนก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีเสียงร้องบอกถึงอาการป่วยไข้ ดังนั้นต้องอาศัยการวิเคราะห์ว่ายีนใดที่แสดงออก และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่แมงกะพรุนตอบสนองออกมา แต่การจะจัดลำดับยีน วัดความแตกต่างในการแสดงออกของยีนแมงกะพรุน โดยให้ว่ายน้ำได้อย่างอิสระก็ต้องมีวิธีที่ดีกว่า

นั่นทำให้นักชีววิทยาทางทะเลจากระบบมหาวิทยาลัยมหานครนิวยอร์ก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ลองใช้หุ่นยนต์นิ่มที่ออกแบบให้เห็นลักษณะเป็นเส้นมาช่วยในการวิจัยใต้ทะเล แมงกะพรุนไม่เกิดความตระหนกเมื่อถูกหุ่นยนต์นิ่มตรวจจับ มันแสดงยีนที่เกี่ยวข้องกับความ เครียดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยหุ่นยนต์ก็รวบรวมข้อมูลทางนิเวศวิทยาในลักษณะที่อ่อนโยนไม่รุกรานตัวแมงกะพรุนและสิ่งแวดล้อมใต้น้ำ

นักชีววิทยาเผยว่า การใช้เทคโนโลยีชีวภาพจีโนมิกส์มาช่วยค้นหากลุ่มยีน หรือพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตโดยใช้หุ่นยนต์นิ่มที่พัฒนาขึ้นใหม่ นับเป็นวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับสิ่งมีชีวิตบางชนิด ดังเช่นพัฒนาเทคนิคในการจัดการกับสัตว์ใต้ท้องทะเลแบบหุ่นยนต์นิ่มตัวนี้