10 มิถุนายน 2564 ฝนตกต่อเนื่องน้ำป่าเขาภูพานลำพะยังเอ่อท่วมนาข้าวเกษตรกร

ที่มา:

https://www.nationtv.tv/main/content/378826185

ฝนตกหนัก ทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยต่าง ๆ และแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มเอ่อเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรใน ต.สระพังทอง  ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง และ ต.สายนาวัง ต.โนนนาจาน ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู ซึ่งมีที่นาติดกับลำห้วยยาง และลำห้วยลำพะยังได้รับผลกระทบ หลังจากปริมาณน้ำทั้งสองลำห้วย ซึ่งได้รับน้ำป่าที่ไหลมาจากเขาภูพานมีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเอ่อทะลักล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่เพิ่งปักดำต้นกล้าใหม่เบื้องต้นกว่า 60 ไร่ บางจุดระดับน้ำมีความลึกกว่า 1 ม. และยังมีหลายจุดที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความลึกกว่า 2 ม. ทำให้เกษตรกรที่ถอนต้นกล้าข้าว เพื่อเตรียมที่จะปักดำไม่สามารถนำต้นกล้าไปปักดำในพื้นที่นาได้ และเกรงว่าหากยังมีฝนตกหนักลงมาอีกในช่วงนี้จะทำให้น้ำป่าจากเขาภูพานไหลลงมาที่ลำห้วยยางและลำพะยังมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น และเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจและให้ความช่วยเหลือแล้ว หากมีพื้นที่นาข้าวเสียหาย พร้อมฝากเตือนให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักในช่วงนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ใกล้ภูเขา ให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมฉับพลันด้วย