10 กรกฎาคม 2565 ไทยทุบสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินยาวสุดในโลก จ.ตาก

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/581644

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีตาก ร่วมกันรับมอบเอกสารรับรองสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก จากผู้แทนกินเนสส์ เวิลด์ เรกคอดส์ เพื่อรับรอง “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก”

โดยมีความยาวมากที่สุด 69 เมตร 70 เซนติเมตร หรือเทียบเท่ากับความสูงตึก 20 ชั้น แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตากในอดีต และนี่เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าของสถิติโลกในด้านมรดกทางธรรมชาติ ก่อนหน้านี้สถิติอยู่ที่จีน แต่ตอนนี้ไทยเรามาทุบแล้วเรียบร้อย คาดว่า อายุไม่ต่ำกว่า 120,000 ปี