1 เมษายน 2563 ฝุ่นพิษ “ภาคเหนือ” ยังวิกฤต 13 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/290493

เกิดไฟป่าบริเวณแนวชายแดน จ. เชียงราย ด้านฝั่งประเทศเมียนมาใกล้กับดอยผาหมี และฐานกูเต็งนาโย่ง อ.แม่สาย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสกัดไฟ ป้องกันไฟลามเข้ามายังฝั่งไทย ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางแห่งอาเซียน พบว่า เมื่อวานนี้ ยังมีจุดความร้อนเกิดขึ้นที่ประเทศไทย เมียนมา และลาว โดยเฉพาะประเทศลาวมีจุดความร้อนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีหมอกควันหนาแน่นปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน และภาคกลางตอนบน ของประเทศไทย เมียนมา และลาว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น พบ 130 จังหวัดจาก 15 จังหวัดภาคเหนือ มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานวัดได้ระหว่าง 60 – 274 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยวัดปริมาณฝุ่นสูงสุดที่ได้ ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน อยู่ที่ 274 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อ. แม่สาย จ. เชียงราย มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ 25 วันติดต่อกัน และมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมา 31 วันติดต่อกัน ขณะที่ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมา 31 วันติดต่อกันเช่นกัน