1 มิถุนายน 2563 ประเทศจีนขุดโบราณวัตถุจากเนินหอย ๘,๐๐๐ ปีในเจ้อเจียง

ที่มา: https://mgronline.com/china/detail/9630000056613

คณะนักโบราณคดีค้นพบเชลล์มาวด์ (shell mound) หรือเนินดินที่เกิดจากการทับถมของเปลือกหอยยุคก่อนประวัติศาสตร์มีอายุถึง ๘,๐๐๐ ปี ณ ซากอารยธรรมจิ่งโถวซานในมณฑลเจ้อเจียง ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีน ซากอารยธรรมจิ่งโถวซานตั้งอยู่ในเมืองอี๋ว์เหยาภายใต้การกำกับของเมืองหนิงปัว ถูกค้นพบระหว่างการขุดเจาะสำรวจเพื่อก่อสร้างโรงงานในปี ๒๐๑๓ โดยภายหลังนักโบราณคดีระบุว่า จิ่งโถวซานเป็นเชลล์มาวด์ที่เก่าแก่ที่สุด และถูกฝังอยู่ลึกที่สุดในพื้นที่บริเวณชายฝั่งของประเทศจีนการตรวจหาอายุด้วยคาร์บอน-14 โดยห้องปฏิบัติการณ์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้ผลสรุปว่า จิ่งโถวซานมีอายุระหว่าง ๗,๘๐๐ – ๘,๓๐๐ ปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เก่าแก่กว่าซากอารยธรรมเหอหมู่ตู้ในเมืองหนิงปัวถึง ๑,๐๐๐ ปี และเชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์นับตั้งแต่เริ่มต้นการขุดค้นเมื่อเดือน ก.ย. ๒๐๑๙ นักโบราณคดีพบโบราณวัตถุอันงดงามเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือหิน ไม้ กระดูก สัตว์น้ำมีเปลือก และซากการเพาะปลูกข้าวในยุคแรก รวมถึงพรรณไม้น้ำ พืชขึ้นบนดิน และซากสัตว์มากมาย