10 สิงหาคม 2563 ภัยแล้ง จ. ยโสธรยังน่าห่วงอ่างเก็บน้ำ ๓ แห่งปริมาณน้ำน้อย

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_742603/

นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร เปิดเผยว่า จ. ยโสธรยังน่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ภัยแล้ง ข้อมูลสถานการณ์น้ำของศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานยโสธร ในภาพรวมปริมาณน้ำใน ๓ อ่างเก็บน้ำ และอีก ๒ เขื่อนมีเพียง ๒๙.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๕ ของความจุเท่านั้นได้แก่ ๑. อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ความจุอ่าง ๒๑.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำในอ่าง ๓.๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๕.๘๘) ๒. อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ความจุอ่าง ๓๐.๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำในอ่าง ๕.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๘.๓๓) ๓. อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน ความจุอ่าง ๑๒.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำในอ่าง ๔.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๓๗.๘๔) ๔. เขื่อนยโสธร – พนมไพร ความจุเขื่อน ๑๙.๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำในเขื่อน ๑๑.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๕๖.๖๘) ๕. เขื่อนลำเซบาย ความจุเขื่อน ๑๒.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำในเขื่อน ๔.๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๓๗.๙๕) หากฝนไม่ตก และไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและเขื่อนจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน