เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประจำกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง)

recruit-20201117-envsite-1