สันติสุข คน นก ป่า บนฐานที่มั่นสุดท้าย

แม้จะมีความเชื่อว่านกยูงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรมีใครไปทำร้ายมัน แต่ชาวบ้านส่วนหนึ่งมองว่า การฆ่านกยูงเป็นสิ่งจำเป็น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและสัตว์ป่าได้ดำเนินมาเป็นเวลานาน

กองบรรณาธิการ
Peace-of-human-bird-forest

Download

Skip to content